Pantang lan Pasa

Ing mangsa prapaskah, iku mangsa kang dibukak Rabu Awu tekan Minggu Paskah, umat Katolik nglakoni masa pantang lan pasa. Anggering pantang lan pasa miturut agama Katolik pancene ora abot. Sakjroning prapaskah sing 40 dina iku wajibe pantang ing dina-dina Jumuah. Malah kewajiban pasa yo mung nang dina Rabu Awu lan Jemuah Suci. Apa sing dipantangke? […]