Ziarah – Jiarah

Wis suwe dhuweni pepinginan ziarah (maneh) nang Sumur Kitiran Kencana, Patung Ibu Risang Sungkawa kang ana ing Greja Maria Asumta Pakem. Bab Sumur Kitiran Kencana – Patung Ibu Risang Sungkawa, wis akeh sing nyritaake. Buku anggitane Rama Sindhunata jejuluk ‘Aburing Kupu Kuning’ nyritaake awal mula sumur kang mapan ing njero greja. Saiki ora arep nulis […]